اتــاق بازرگاني و صنايع ايران و فرانسه وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزی ايران ، از بدو تأسيس ، 1365 تا كنون بعنوان برقرار كننده تماس و مشاور بين بخش خصوصي دو كشور و در راستاي تحكيم مناسبات تجاري و اقتصادي فيمابين فعال مي باشد .

درباره ایران
درباره فرانسه
اعضای شرکت
 • Rozenblit
 • Aito
 • Chromalox - Etriex
 • Iman Mehr Co.
 • Yadman Tour & Travel
 • Danone
 • Mah Gasht Tour & Travel Agency
 • Total
 • SNF Floerger
 • Bureau Veritas Iran
 • Nestl?
 • Garmadareh P & I co. (Vejin)
 • Iran Chocolate Co.
 • Legrand
 • Jadeh Abrisham Trading Co.
 • Alstom
 • Renault Pars
 • Iran Behnoush Co.
 • Schneider
 • Iran Seb


کپی رایت ۲۰۱۶ - تمام حقوق محفوظ است-  |  موارد حقوقی  |  ارتباط با ما